ul. Barczewskiego 110-051 Olsztyn

Cennik

Specjalistyczne badanie w kierunku choroby zezowej
100zł
konsultacja obejmuje: ocenę ostrości widzenia, widzenia obuocznego (badania na synoptoforze, konwergencji, akomodacji, fiksacji, widzenie stereoskopowe, korespondencji siatkówkowej), testy np. cover test, kąta zeza
Badanie na synoptoforze
80zł
pomiary kąta zeza i określenie stopni widzenia obuocznego
Terapia – ćwiczenia ortoptyczne
0,5h50zł
zmniejszanie kąta zeza, leczenie zaburzeń widzenia obuocznego, ćwiczenie konwergencji, akomodacji
Terapia – ćwiczenia pleoptyczne
0,5h50zł
w tym naświetlania
Terapia indywidualna
0,5h100zł
opcjonalnie
Przesiewowe badania ortoptyczne dla grup zorganizowanych
ceny indywidualne

Ćwiczenia na platformie on-line

CYKL
250zł
10 dni zajęć
PAKIET
500zł
30 dni zajęć

Kontakt

Gabinet

Skontaktuj się ze mną

Zapraszam do gabinetu w budynku Warmia Towers
Więcej informacji

Mapa