ul. Barczewskiego 110-051 Olsztyn

Cennik

Diagnoza Ortoptyczna
150zł
(ok. 45 min)
Badanie na synoptoforze
80zł
pomiary kąta zeza i określenie stopni widzenia obuocznego
Badanie ortoptyczne kontrolne
100zł
Terapia widzenia - ortoptyczna / pleoptyczna
50zł / 100zł
(30min / 60min)
Dodatkowe wystawienie zaświadczeń / przygotowanie dokumentacji
30-50zł
Terapia indywidualna
100zł
(30 min)
Przesiewowe badania ortoptyczne dla grup zorganizowanych
ceny indywidualne

Ćwiczenia na platformie on-line

CYKL
250zł
10 dni zajęć
PAKIET
500zł
30 dni zajęć

Kontakt

Gabinet

Skontaktuj się ze mną

Zapraszam do gabinetu w budynku Warmia Towers
Więcej informacji

Mapa