ul. Barczewskiego 110-051 Olsztyn

Warto wiedzieć

Niepokojące objawy:

 • mrużenie, przecieranie oczu, oglądanie przedmiotów zbyt blisko,
 • problemy z orientacją przestrzenną, potykanie się,
 • utrudnione utrzymanie równowagi, niechęć do jazdy na rowerze, czy rolkach,
 • „uciekanie oka” szczególnie przy zmęczeniu,
 • przechylanie głowy lub całego ciała na jedną stronę podczas rysowania, czytania lub pisania,
 • przekręcanie kartki, książek/zeszytów w różne strony,
 • bóle głowy, m.in. w czasie odrabiania lekcji,
 • wodzenie nosem po książce lub zeszycie,
 • słaba tolerancja na zbyt mocne światło,
 •  podwójne widzenie,
 • trudności w opanowaniu czytania,
 • ogląda przedmiot lub telewizję zbyt blisko,
 • niechętnie maluje, układa klocki,

Ciekawostki:

 • w początkowym okresie życia, dziecko badając świat w niemal równym stopniu korzysta ze wszystkich zmysłów. Stopniowo jednak poznanie polisensoryczne zostaje zastępowane poznawaniem jednozmysłowym. Wzrok staje się podstawowym zmysłem biorącym udział w procesie edukacyjnym, dostarczając aż 80% informacji  z otoczenia,
 • prawidłowe widzenie to podstawowy element warunkującym prawidłowy rozwój dzieci; zarówno poznawczy (w tym intelektualny), jak i motoryczny oraz społeczny, oddziaływuje również na nasze zachowanie,
 • wzrok w znaczący sposób wpływa na naukę, ułatwia orientację w przestrzeni, nabywanie umiejętności motorycznych, poczynając od świadomego chwytania, przez proste manipulacje,  naukę pisania, aż po specjalistyczne kształcenie zawodowe,
 • dzieci  z zaburzonym funkcjonowaniem wzrokowym mają trudność w wykonywaniu prac plastycznych lub innych czynności wzrokowo-ruchowych. Rysunki są często nieadekwatne do wieku, ubogie w szczegóły, mają zakłócone proporcje i stosunki przestrzenne,
 • dzieci z nierozpoznanymi zaburzeniami funkcji wzrokowych często są błędnie diagnozowane lub postrzegane jako mniej zdolne a nawet leniwe.

Od 2015r. prowadzę Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia

pracując z dziećmi, zmagającymi się z różnymi schorzeniami i zaburzeniami wzrokowymi.
kontakt