ul. Barczewskiego 110-051 Olsztyn

Oferta

W gabinecie ortoptycznym OrtoEye zakres prowadzonych usług to zarówno diagnostyka jak i leczenie.

Diagnoza

W ramach diagnozy ortoptycznej dokonujemy następujących pomiarów:

 • badanie wszystkich rodzajów zeza /ukryty, jawny, akomodacyjny, pozorny/zbieżny rozbieżny, skośny/
 • pomiar kąta zeza,
 • wykrywanie niedowidzenia,
 • badanie i ocena ostrości wzroku do dali i bliży,
 • diagnostyka poszczególnych stopni widzenia obuocznego: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie wrodzonych zespołów zaburzeń narządu ruchu gałki ocznej,
 • badanie korespondencji siatkówkowej,
 • badanie konwergencji i Punkt Bliży Konwergencji PBK,
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach,
 • ocenę sprawności akomodacji i Punkt Bliży Akomodacji PBA,
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach,
 • badania widzenia obuocznego dla kierowców

Terapia

W gabinecie prowadzona jest również terapia:

 • leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne),
 • leczenie zaburzeń widzenia obocznego (ćwiczenia ortoptyczne) : jednoczesna percepcja, fuzja , stereopsja,
 • leczenie zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych,
 • zmniejszenie kąta zeza (redukcję odchylenia i uzyskanie możliwości kontrolowania ustawienia oczu,
 • ćwiczenia zakresu fuzji,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych,
 • ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu),
 • nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu,

Szkolenia dla Specjalistów

pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Nauczycieli-„ZABURZENIA WZROKOWE, A NAUKA PISANIA I CZYTANIA”
Kontakt