O mnie

Nazywam się Magdalena Rogowska-Roszczyk. Jestem ortoptystą, refrakcjonistą i optykiem.

Od 2004 roku jestem związana z branżą okulistyczno-optyczną. Poszerzając wiedzę, skierowałam swoją drogę ku terapii wzrokowej dzieci i młodzieży, zdobywając dyplom Ortoptystki. Posiadam wieloletnie doświadczenie w korekcji wad wzroku i doboru pomocy optycznych, szkoląc się pod okiem doktora Andrzeja Styszyńskiego.

Od wielu lat współpracuje z lekarzami-strabologami , odbywając praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie i wielu prywatnych i publicznych placówkach w Warszawie, a także staż w Centrum Okulistyki Dziecięcej pod kierownictwem prof. Marka Prosta.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach  z zakresu diagnostyki i terapii widzenia.

Od 2015r. prowadzę Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia, pracując z dziećmi, zmagającymi się z różnymi schorzeniami i zaburzeniami wzrokowymi.

Obecnie pracują także w Poradni leczenia Zeza, Poradni Okulistycznej i Retinopatii Wcześniaczej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, stale powiększając swoje doświadczenie.

Chętnie biorę udział w różnych akcjach promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki ochrony wzroku.

W wolnym czasie aktywnie wypoczywam i spędzam czas z rodziną i przyjaciółmi, tak by zawsze z pozytywną energią wracać do swoich pacjentów.

Oferta

W gabinecie ortoptycznym OrtoEye zakres prowadzonych usług to zarówno diagnostyka jak i leczenie.

 

W ramach diagnozy ortoptycznej dokonujemy następujących  pomiarów:

 

W gabinecie prowadzona jest również terapia:

 

 • badanie wszystkich rodzajów zeza /ukryty, jawny, akomodacyjny, pozorny/zbieżny rozbieżny, skośny/
 • pomiar kąta zeza,
 • wykrywanie niedowidzenia,
 • badanie i ocena ostrości wzroku do dali i bliży,
 • diagnostyka poszczególnych stopni widzenia obuocznego: jednoczesnej percepcji, fuzji i stereopsji,
 • badanie ruchomości gałek ocznych,
 • badanie wrodzonych zespołów zaburzeń narządu ruchu gałki ocznej,
 • badanie korespondencji siatkówkowej,
 • badanie konwergencji i Punkt Bliży Konwergencji PBK,
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach,
 • ocenę sprawności akomodacji i Punkt Bliży Akomodacji PBA,
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach,
 • badania widzenia obuocznego dla kierowców
 • leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne),
 • leczenie zaburzeń widzenia obocznego (ćwiczenia ortoptyczne) : jednoczesna percepcja, fuzja , stereopsja,
 • leczenie zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych,
 • zmniejszenie kąta zeza (redukcję odchylenia i uzyskanie możliwości kontrolowania ustawienia oczu,
 • ćwiczenia zakresu fuzji,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych,
 • ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu),
 • nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu,

Szkolenia dla Specjalistów pracujących w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Nauczycieli-„ZABURZENIA WZROKOWE, A NAUKA PISANIA I CZYTANIA”

Cennik
Specjalistyczne badanie w kierunku choroby zezowej
konsultacja obejmuje: ocenę ostrości widzenia, widzenia obuocznego (badania na synoptoforze, konwergencji, akomodacji,  fiksacji, widzenie stereoskopowe, korespondencji siatkówkowej), testy np. cover test, kąta zeza
100zł
Badanie na synoptoforze
pomiary kąta zeza i określenie stopni widzenia obuocznego
 70zł
Terapia – ćwiczenia ortoptyczne
zmniejszanie kąta zeza, leczenie zaburzeń widzenia obuocznego, ćwiczenie konwergencji, akomodacji
40zł/0,5h
Terapia – ćwiczenia pleoptyczne (w tym naświetlania) 40zł/0,5h
Terapia indywidualna (opcjonalnie) 80zł/0,5h
Przesiewowe badania ortoptyczne dla grup zorganizowanych ceny indywidualne
Warto wiedzieć

Niepokojące objawy:

Ciekawostki:

 • mrużenie, przecieranie oczu, oglądanie przedmiotów zbyt blisko,
 • problemy z orientacją przestrzenną, potykanie się,
 • utrudnione utrzymanie równowagi, niechęć do jazdy na rowerze, czy rolkach,
 • „uciekanie oka” szczególnie przy zmęczeniu,
 • przechylanie głowy lub całego ciała na jedną stronę podczas rysowania, czytania lub pisania,
 • przekręcanie kartki, książek/zeszytów w różne strony,
 • bóle głowy, m.in. w czasie odrabiania lekcji,
 • wodzenie nosem po książce lub zeszycie,
 • słaba tolerancja na zbyt mocne światło,
 •  podwójne widzenie,
 • trudności w opanowaniu czytania,
 • ogląda przedmiot lub telewizję zbyt blisko,
 • niechętnie maluje, układa klocki,
 • w początkowym okresie życia, dziecko badając świat w niemal równym stopniu korzysta ze wszystkich zmysłów. Stopniowo jednak poznanie polisensoryczne zostaje zastępowane poznawaniem jednozmysłowym. Wzrok staje się podstawowym zmysłem biorącym udział w procesie edukacyjnym, dostarczając aż 80% informacji  z otoczenia,
 • prawidłowe widzenie to podstawowy element warunkującym prawidłowy rozwój dzieci; zarówno poznawczy (w tym intelektualny), jak i motoryczny oraz społeczny, oddziaływuje również na nasze zachowanie,
 • wzrok w znaczący sposób wpływa na naukę, ułatwia orientację w przestrzeni, nabywanie umiejętności motorycznych, poczynając od świadomego chwytania, przez proste manipulacje,  naukę pisania, aż po specjalistyczne kształcenie zawodowe,
 • dzieci  z zaburzonym funkcjonowaniem wzrokowym mają trudność w wykonywaniu prac plastycznych lub innych czynności wzrokowo-ruchowych. Rysunki są często nieadekwatne do wieku, ubogie w szczegóły, mają zakłócone proporcje i stosunki przestrzenne,
 • dzieci z nierozpoznanymi zaburzeniami funkcji wzrokowych często są błędnie diagnozowane lub postrzegane jako mniej zdolne a nawet leniwe.
Gabinet

OrtoEye to gabinet ortoptyczny w Olsztynie, w którym prowadzone są badania oczu. Pacjenci to przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 roku życia.

 

Terapia jest indywidualnie dostosowana do pacjenta. Najczęściej jest to cykl 10-ciu spotkań, podczas, których wykorzystywane są wyłącznie  specjalistyczne urządzenia, m.in. synoptofor, eutyskop,  lokalizator dźwiękowy, koordynator narządu wzroku, stymulator widzenia. Systematyczne ćwiczenia , ścisła współpraca: pacjent – rodzic – ortoptystka dają większą szansę powodzenia terapii, dzięki czemu poprawiają jakość widzenia.

 

W gabinecie OrtoEye pacjenci otrzymują także serię ćwiczeń do wykorzystania w domu, które usprawniają terapie gabinetową.

 

Diagnostyka odbywa się zgodnie ze standardem badań Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego. Badanie ortoptyczne najlepiej wykonywać profilaktycznie raz w roku. Warto spotkać się ze specjalistą przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole.

 
Kontakt

ul. Barczewskiego 1,
10-051 Olsztyn,
tel. 509 141 080

 

Budynek Warmia Towers, wejście od strony przedszkola Art School

 

Umawianie wizyt, tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym.